tisdag 7 april 2015

Vuxenutbildningens viktiga vara

Jag återkommer med jämna mellanrum till hur stort det är att jobba inom vuxenutbildningen. Inte bara det att utbildning är ett samhällsuppdrag utan att det är ett jobb där man kan göra skillnad - för individer. Jag arbetar med människor, med vuxna, och det har jag alltid varit väldigt stolt över. Vuxenutbildningens uppdrag är ge elever möjlighet att utveckla sin kunskap, kompetens och stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet men också att främja personlig utveckling. När jag möter elever i klassrummet vet jag att de gjort ett aktivt val. Anledningarna kan vara många men den viktigaste är den att elever valt att studera för att höja sin kompetens, sin kunskap. När de lämnar utbildningen ska de ha med sig verktyg som de kan använda i fortsatta studier, i samhälls- eller arbetslivet. Genom utbildningen får eleverna möjlighet att skaffa verktyg så att de också framöver kan fortsätta forma sina liv och får tillgång till ett livslångt lärande. 

Enligt Lärarförbundet tillhör Sverige, tillsammans med övriga nordiska länder, de som erbjuder en vuxenutbildning i världsklass. Alltså en av VÄRLDENS bästa utbildningar! Det måste betyda att Sverige erbjuder kvalité i sina vuxenutbildningar. 

Personer som Lotta Lotass, Petter Aksergren, eller Thomas Bodström är personer som tagit vägen via Komvux, den kommunala vuxenutbildningen, vilket vittnar om vuxenutbildningens viktiga vara. Jag har nickat igenkännande när Petter pratat om Komvux som en andra chans  - för det är precis vad den är för många. Men i sammanhanget får man inte glömma bort att den för en del är en första chans. Vuxenutbildningen kan erbjuda många möjligheter. Det kan handla om yrkesutbildning, utbildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov. Det kan handla om personlig utveckling eller att skaffa en behörighet till högre utbildning. Det kan handla om ett första möte med formell utbildning där det primära är att skaffa sig kunskaper för att kunna klara sitt vardagsliv, verka i samhället och närma sig eller komma in på arbetsmarknaden. 

Emellanåt har jag oroat mig, och oroar mig fortfarande, för vuxenutbildningens utveckling. I väldigt många sammanhang utgår den pedagogiska diskussionen om ungas lärande. Prioriteringar görs som handlar om ungas behov och utmaningar. Forskning kring vuxnas lärande är inte alls heller lika omfattande som den som finns om ungas lärande. Samtidigt ger Skolverket och Skolinspektionen uttryck för att föräldrars utbildningsbakgrund påverkar barnens studieresultat i skolan. Elever till föräldrar med kort utbildningsbakgrund når i lägre utsträckning kunskapskraven. Just av den anledningen är vuxenutbildningen precis lika viktig som all övrig utbildning, åtminstone så länge övrig skola inte lyckas vara kompensatorisk. Om vi lyckas höja vuxnas utbildningsnivå kommer det också att påverka barn och ungas studieresultat. För mig är det en enkel ekvation. Allt hänger ihop. 


Därför hoppas jag att vi i Sverige fortsätter satsa på vuxenutbildning i världsklass och undviker risken att vuxenutbildningen bara blir ett arbetsmarknadsinstrument. Jag hoppas att vi i Sverige tänker på landets utveckling på lång sikt och inte bara på den pågående mandatperioden. Jag hoppas att vi satsar på nuvarande generationer, deras barn, deras barnbarn och barnbarnsbarn. Nu och i framtiden.