torsdag 27 november 2014

Har du hört talas om PIAAC?

Idag var första gången jag hörde talas om Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), eller snarare läste om undersökningen och dess resultat. På en övergripande nivå kan man glädjas åt undersökningens resultat där Sverige står sig bra i internationell jämförelse. Sverige är ett av de länder som ligger över genomsnittet inom alla de tre kunskapsområdena läsförståelse, matematik och problemlösning. Om man skrapar lite på ytan träder andra resultat fram. Sverige hör till de länder som har den största skillnaden mellan låg- och högpresterande elever. I realiteten innebär det att en "ganska stor andel" av befolkningen i Sverige har bristande färdigheter inom de tre kunskapsområdena. Vidare framkommer det att det är en extra stor skillnad mellan människor som är in- och utrikesfödda. När det gäller skillnader i läsfärdigheter mellan inrikes och utrikes födda är skillnaderna störst i Sverige i jämförelse mellan de 23 länder som deltog i PIAAC-underöskningen.

Trots brister i läsfärdigheter inkluderas vuxenutbildningen inte i satsningen Läslyftet. Men detta utgör inte något hinder för att utbildningsanordnarna satsar på ett läslyft även inom vuxenutbildningen. Det vore i alla fall en angelägen satsning då man tänker på att andelen utrikes födda på grundläggande nivå inom vuxenutbildningen är nio av tio.