fredag 21 februari 2014

Hur gick det då med Digitala skollyftet?


I höstas fick jag nys om Digitala skollyftets MOOC. Först tänkte jag stilla min nyfikenhet med att smygfölja, men sedan bestämde jag mig för att aktivt delta. Jag gick in med ett öppet sinne för att hitta inspiration och söka kunskap. 

Den sista uppgiften i Digitala skollyftets MOOC är att dela sin exit ticket så här kommer min:

Jag använder digitala verktyg för kommunikation, lärande och skapande och jag använder färdigheter som jag utvecklat inom Digiskol. Digitala verktyg använder jag både i min undervisning men också i mitt eget lärande. Under digiskol har jag utvecklat min kunskap om olika digitala verktyg och jag använder digitala verktyg dagligen. Något som jag just nu är väldigt tacksam över är att jag genom Digiskol lärt mig om Google Drive och möjligheten att göra enkäter där i. Under förra veckan och den här veckan har jag jobbat med att utvärdera ett projekt på min arbetsplats och jag gillar att verktyget gör snygga och lättöverskådliga sammanställningar av enkätsvaren. Sedan kan verktyget inte råda bot på att som man frågar får man svar. Jag kommer kanske också att använda enkätverktyget när jag gör utvärderingar av undervisningen. 

Jag både lär av andra och lär ut till andra i det utvidgade kollegiet. Twitter, FB och bloggar är något som i varierad utsträckning ingår i min vardag. Där tar jag del av andras kunskaper och jag tipsar och delar med mig av sådant som kan vara intressant och användbart för andra. 
    
Genom Digiskol efterlyste jag samarbete och fick svar. Så tack vare Digiskol har jag börjat samarbeta med en kollega på distans. Det började genom Digiskols Bloghub, via Twitter till Skype. Nu är jag och min nyvunna kollega igång med att planera ett gemensamt arbete tillsammans för våra elever. Vi har diskuterat lösningar på hur vi ska få våra elever att samarbeta och diskussionen har inkluderat frågor om hangouts, googledocs, bloggar, lärplattform och Skype.
     Något som varit spännande med att följa Digiskols Bloghub är att de som varit med har haft olika yrkesroller. Allt från lärare till skolledare och bibliotekarier. Det är i alla fall vad jag upptäckt.  Med utgångspunkt i olika yrkesroller har deltagare delat med sig av sina kunskaper, erfarenheter och idéer.

Digiskol tar inte slut här så om du är intresserad av att delta eller bara följa kan du gå in här: http://skollyftet.se/tag/digiskol/ eller sök efter #digiskol på Twitter.