torsdag 2 januari 2014

Jobbåret som gått

För ett år sedan hade jag aldrig kunnat föreställa mig att året 2013 skulle bli så intensivt, händelserikt och utvecklande som det faktiskt blev. Under julledigheten har jag tagit mig tid att reflektera lite över jobbåret som gått. 

Utvecklingsprojekt
Under året som gått har jag ansvarat för två utvecklingsprojekt på min arbetsplats. Att identifiera utvecklingsbehov, formulera ansökningar, genomföra projekt och redovisa är något helt annat än att undervisa, men jag gillar utmaningen och det är tillfredsställande att känna att jag vuxit med mina uppgifter. 
    Året började med mitt ordinarie lärarjobb samtidigt som jag ansvarade för samverkansprojektet ”Att utveckla nätbaserad sfi”. På min arbetsplats har vi under hösten genomfört ännu ett projekt, ”Att implementera nätbaserad Sfi” som är en förlängning av det första. 
     Att genomföra projekt handlar inte bara om att utveckla, det handlar om ett lärande också. Även om ett visst resultat uppnås upptäcker man också vad som ytterligare kan utvecklas och därför har jag, sista veckorna före jul, ägnat mig åt att skriva ytterligare en projektansökan för att fortsätta utveckla Sfi i kombination med IKT under 2014.
         
Svenska Akademiens svensklärarpris
I maj fick jag besked om att jag fått Svenska Akademiens svensklärarpris . Det var en ganska omtumlande tid som följde. För mig innebar det inte bara en stor ära utan också nya utmaningar. Jag blev intervjuad i medier som du kan läsa om här och här. Luleå tekniska universitet, där jag läst min lärarutbildning, gjorde också en intervju med mig. Även Svensklärarföreningen tog kontakt och skrev några rader om mitt arbete. Jag fick också många värmande gratulationer från när och fjärran och från mina fina kollegor fick jag, förutom värmande fina ord, också en alldeles egen specialdesignad mössa. 
Bokmässan
I september åkte jag till bokmässan för att ta emot Svensklärarpriset i Svenska akademiens monter. Det var en trevlig ceremoni och jag fick knyta kontakt med de andra pristagarna också, Marie Trapp och Björn Westerström.  
     Under mitt besök på bokmässan passade jag på att besöka Nationellt Centrum för Svenska som andraspråks monter och där träffade jag Anna Kaya och Karin Sandvall som ville veta mer om projekten jag driver. Här kan du läsa om mig på Nationellt centrums sida
     Som den litteraturintresserade läraren jag är så var Bokmässan precis så där underbar som jag föreställt mig och när jag har möjlighet kommer jag att åka dit igen. 
     Efter bokmässan var det fler som ville veta mer om mig och priset jag fått och jag har medverkat i både radio och TV. Jag har även fått chans att berätta om mitt arbete med digitala verktyg i undervisningen i Lisetten.

Kursberoende
Jag ska bekänna något och det är att jag är kursberoende. Jag kan liksom inte sluta studera. När jag blir intresserad av något ställer jag mig ofta frågan ”Finns det någon kurs i det här?”. Pågående kurser just nu:
  • Svenska och lärande D, som leder till magisterexamen i Svenska med didaktisk inriktning, via Luleå tekniska universitet
  • Kreativt skrivande 3, för mitt stora nöjes skull, med mål att processa ett bokmanus så långt min förmåga sträcker sig, via Luleå tekniska universitet
  • Digitala skollyftet - MOOC där lärare lär av och med varandra 
En önskan under 2014 är att jag ska hitta tiden jag behöver för att slutföra uppsatsarbetet i Svenska och lärande D. 

Kompetensutvecklingsdagar
Förutom all kompetensutveckling jag fått genom projekten jag skrivit om tidigare har jag under hösten varit med på fortbildningsdagar som bland annat handlat om ”The big five”, betyg och bedömning samt omvänt lärande. 
     I oktober fick jag möjlighet att delta på symposiet ”Läsning och förmedling av skönlitteratur” hos Svenska Akademien för lärare och bibliotekarier. När jag ändå besökte huvudstaden passade jag på att uppfylla en dröm som jag länge haft, nämligen att besöka Kungliga dramatiska teatern. Jag och mitt sällskap såg ”Fanny och Alexander”. Besöket infriade alla de förväntningar jag hade. Efter den helgen kunde jag konstatera att jag nog inte kommer närmare min favoritkung Gustav III än så. 
     Under året hann jag med ytterligare ett besök i Stockholm där jag deltog i Nationellt centrums konferens ”En utbildning - bättre möjligheter?” där Gruv och Sfi-utredningen presenterades. Konferensen innehöll också många fina och inspirerande exempel på Sfi från olika delar av landet. 

Individuell kurs och uppdragsutbildning
Inom vuxenutbildningen är ett kursutbud inte statiskt och jag har tagit fram två anpassade kurser under året. Den ena var en individuell kurs då det inte fanns någon nationell kurs som motsvarade den studerandes önskemål. Den andra kursen är en uttalskurs med hjälp av digitala verktyg. 

Och så det viktigaste av allt
Inte att förglömma så har jag fått ägna mig åt det som driver mig, nämligen att undervisa och arbeta tillsammans med eleverna. Eleverna är de som ger mig näring i det dagliga arbetet. Att undervisa handlar om att stimulera och följa elever på deras utvecklingsresa. Utmaningen att undervisa och sedan se resultatet och elevernas utveckling är det som allt arbete egentligen går ut på. I undervisningen möter jag ständiga utmaningar och att hitta vägar för att hjälpa eleven att utvecklas kan i bland vara frustrerande, men det finns inte mycket som slår tillfredsställelsen över att se eleven lyckas. 

Skola innebär en ständigt pågående utvecklingsprocess och jag ser fram emot det nya året med fortsatta utmaningar och möjligheter tillsammans med kollegor och elever.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar