torsdag 28 november 2013

Digitala skollyftet uppgift 4 och 5


Eftersom jag har svårt att klämma in digitala skollyftet i min redan fullspäckade fritid kommer mina inlägg lite senare än planerat. Hur som helst fick jag en idé i morse med tanke på uppgift 4 och 5. Med utgångspunkt i en reflektion som jag gjorde tidigare i veckan (se tidigare blogginlägg) ställde jag mig själv frågan hur jag ska kunna skapa mer samarbete mellan mina elever när det gäller att läsa, bearbeta och reflektera över skönlitteratur. 

Jag undervisar inom vuxenutbildningen och där studerar alla elever i individuell takt. I praktiken innebär det att det är svårt att få till ett samarbete mellan eleverna i gruppen.

Vad jag kommit fram till är att "mina" elever inte nödvändigtvis måste samarbeta med andra elever i gruppen utan att detta utbyte kan ske med elever i någon annan skola. För att mina elever ska få chans att maximera sin läsförståelse, utveckla sitt språk och tänkande tänker jag att det skulle vara utvecklande att samarbeta med någon lärare i en annan kommun. Jag söker någon att samarbeta med, någon som undervisar i grundläggande svenska som andraspråk och som arbetar i en liknande situation som mig. Jag tänker att vi skulle kunna samarbeta med hjälp av digitala verktyg. Självklart skulle man kunna använda en blogg, eller varför inte dela dokument via Google docs. Så finns det någon som har lust att hänga på så samarbetar jag gärna!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar