torsdag 31 oktober 2013

Jag undrar

I kvällens "Debatt" i SVT 1 pratade man om konsekvenser av skolpengen och fria skolval.  Jag undrar hur debatten skulle kunna se ut om några år om Sfi-peng införs. Till skillnad från de exempel som diskuterades i "Debatt" tror jag inte att Sfi-elever skulle nekas plats. Däremot finns risk för att oseriösa utbildningsanordnare kommer att erbjuda Sfi utbildning. Frågan är då om kvantitet kommer att gå före kvalitet eftersom man förordar "en starkt incitamentsbaserad utbetalningsstruktur där Sfi pengen betalas efterhand som eleven når godkända betyg på de olika kurserna".

Jag hoppas och tror att man kommer att plocka ut godbitarna ur utredningen och ge fler elever möjlighet att kombinera sina Sfi och/eller studier i Svenska som andraspråk på grundläggande nivå med andra kurser inom vuxenutbildningen. Förslaget på att sammanföra Sfi med den kommunala vuxenutbildningen kan inte annat än bli en hit.

Enligt utredningen ökar kraven på ett mer flexibel och individanpassadt Sfi. Att erbjuda ett flexibelt och individanpassat Sfi stämmer väl överens med kravet vuxna ställer på utbildning idag.  Och för att säkra kvalitén i utbildningen räcker det inte med att granskas av skolinspektionen utan det behövs fler behöriga Sfi lärare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar