lördag 8 juni 2013

Individualisering genom det Flippade klassrummet


Det flippade klassrummet har blivit ett av skolans senaste modeord och det finns många åsikter kring metoden. Diskussionen kring metoden har bland annat handlat om att detta inte kan ersätta läraren men frågan är om metoden och dess anhängare någonsin försökt göra anspråk på just det. 

Jag ser det flippade klassrummet som ett verktyg för att individualisera undervisningen. När jag pratar om individualisering menar jag inte att eleven ska lämnas ensam med sitt lärande utan individualisering kan handla om material, studieform (distans och/eller lektioner), studietakt, innehåll, metod, redovisningsformer. Genom att eleven får tillgång till en lektionsgenomgång eller en miniföreläsning, oavsett om det är jag själv som gjort filmen eller om det är någon annan som gjort den, så är det en lektion som eleven kan titta på så många gånger hon/han behöver det. Eleven kan pausa, backa, spola framåt, höja och sänka volymen och anpassa till de egna behoven. En elev kan titta på filmen om och om igen då hon/han inte förstår och behöver då inte heller sitta i klassrummet och känna sig dum genom att säga ”jag fattar inte”. 

Enligt min erfarenhet så finns det elever som aldrig erkänner att de inte hänger med under en lektion, medan ett fåtal påtalar det tydligt. Det är dock sällan de ”modiga” upprepar sitt ”jag fattar inte” mer än två gånger. Visst jag försöker fånga upp elever och kontrollera om de har förstått, men det finns en ständig risk att jag som lärare tappar någon i det sammanhanget. 

Elever lär på olika sätt. En del lär sig bäst genom att exempelvis läsa, medan andra gör det genom att se, skriva, lyssna, tala eller samtala. Att använda flipfilmer i undervisningen hotar inte på något sätt att ta bort något från undervisningen, istället handlar det om att tillföra något. 

Flipfilmer för mig handlar inte bara om att eleven ska kunna förbereda sig inför en lektion genom aktivt eller passivt tittande utan flipfilmer möjliggör också repetition. Om eleverna ställt en fråga om något specifikt eller om jag ringat in att flera elever behöver en genomgång om exempelvis hur och varför man gör styckeindelningar så har jag en gemensam lektion kring det. Risken finns att just den dagen jag har genomgången så sitter det kanske en eller flera elever i klassrummet, som av olika anledningar inte kan tillgodogöra sig undervisningen exakt där och då. Om jag sparar filmerna i lärplattformen så kan eleverna när som helst de behöver gå tillbaka och repetera något som tidigare behandlats i undervisningen. 

Jag använder flipfilmer i min undervisning men jag ska erkänna att jag inte kommit så långt. Stegvis håller jag på att bygga upp mina klassrum i min skolas gemensamma lärplattform. Främst försöker jag hitta färdiga filmer men då jag inte hittar det jag söker försöker jag göra egna.