torsdag 30 maj 2013

Värmebölja och prischock

Måndag var en ovanlig dag på två olika sätt. Det första som gjorde dagen annorlunda var att det var en varm majdag, vilket vi sällan får uppleva i Norrbotten. Det andra som hände var att jag fick ett MMS hemifrån, med en bild som visade ett kuvert med mitt namn på. Den som formulerat bokstäverna hade skrivit med vacker kalligrafi. Längst ned till vänster stod det att brevet var skickat i Svenska Akademiens namn. Vidare innehöll MMS:et också en fråga: "Vad kan det här vara?" Ja, vad kunde det vara? Jag måste erkänna att jag blev rejält nyfiken men behärskade mig så pass att jag inte ringde hem och bad att få innehållet avslöjat.

När jag väl kom hem och öppnade kuvertet och läste dess innehåll kunde jag inte tro att det var sant, att jag fått Svenska akademiens svensklärarpris. En intuitiv känsla som drabbade mig var att jag nog måste dubbelkolla med den undertecknade, Svenska Akademiens ständige sekreterare Peter Englund, om detta verkligen var sant. Givetvis gjorde jag inte det. Istället fick min familj övertyga mig om att det hela var sant.

Nu när några dagar gått och det hela så sakta börjat sjunka in så känner jag mig stolt, glad och hedrad. Det finns någon som velat uppmärksamma det jag gör i mitt arbete som andraspråkslärare på Komvux i Kalix. Det här priset är en bekräftelse och det sporrar mig än mer att fortsätta utveckla min undervisning och att vidareutveckla mig inom min profession.

Lärarjobbet idag är inte ett ensamjobb. Som jag ser det sker all utveckling i skolan i ett sammanhang där eleverna och deras individuella lärande står i fokus. I detta sammanhang ingår läraren och dennes kollegor. En lärare verkar tillsammans med kollegor, både inom men också utanför den egna verksamheten. Det är just dessa ingredienser som motiverar mig att försöka göra ett bra jobb.

Jag ser det som en förmån att få följa och stimulera eleverna på deras utvecklingsresa. Den resa som eleverna gör handlar inte alltid bara om att utveckla ett språk att för att uttrycka sina tankar och kunskaper, den handlar också om att utveckla en kommunikativ förmåga som fungerar i olika sammanhang. För en del elever innebär det också att de utvecklar sitt tänkande och formulerar en ny identitet i ett nytt land och i en ny kultur. Språket och den övriga utbildningen är en viktig länk för att människor ska kunna bli en del av arbetslivet och samhället och för att de ska kunna göra aktiva och självständiga val.

Tack till alla er, elever och kollegor och andra, som på olika sätt bidragit till att jag fått Svenska Akademiens svensklärarpris!